PL EN AR RU

Slimgroup

Zadbamy o Twój wygląd

WYNIKI PRZETARGU PT. „Usługa w zakresie przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach cyfrowych”, Z DNIA 23.02.2017.

 

Do przetargu stanęły 3 firmy. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie, tj. do dnia 03.03.2017 r. do godz. 15:00, drogą mailowa lub osobiście w siedzibie firmy. W złożonych ofertach nie wykazano żadnych błędów formalnych, w związku z czym wszystkie zostały dopuszczone do konkursu ofert.

Wybór oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami zawartymi w Przetargu. Najwyższą punktację otrzymała oferta nr 2, która została złożona przez:

 

MT Estetic

238A King Street
W60RF London
United Kingdom

 

Oferta ta wygrywa przetarg.

Szczegółowy protokół z przeprowadzenia wyboru ofert – w załączniku.

 

Protokół z przeprowadzonego wyboru