PL EN AR RU

Przetargi

Kierownik B + R

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.1.1/2017
z dnia 31.05.2017 r.
Dotyczy: Umowa zlecenie – Kierownik B+R

Specjalista Dermatolog

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/1.1.1/2017

z dnia 31.05.2017 r.

Dotyczy: Umowa zlecenie – Specjalista Dermatolog

 

Wyniki przetargu- usługa transportowa Rijad

WYNIKI PRZETARGU PT. „Wyniki przetargu- usługa transportowa Rijad"

Usługa transportowa Rijad

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/SLIM GROUP/2017

Wyniki przetargu: usługi reklamowe

WYNIKI PRZETARGU PT. „Usługa w zakresie przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach cyfrowych”, Z DNIA 23.02.2017.

Wyniki przetargu: usługa transportowa

WYNIKI PRZETARGU PT. „Usługa transportowa drogami lotniczymi i naziemnymi, w związku z udziałem Zleceniodawcy w targach międzynarodowych, odbywających się w Birmingham w dniach 22-23.03.2017”, Z DNIA 21.02.2017.

Wyniki przetargu: szkolenie

WYNIKI PRZETARGU PT. „Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy”, Z DNIA 20.02.2017.

Wyniki przetargu: panel MPG

WYNIKI PRZETARGU PT. „Usługa wytworzenia panelu MPG”, Z DNIA 20.02.2017.   Do przetargu stanęły 3 firmy. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie, tj. do dnia 02.03.2017 r. do godz. 15:00, drogą mailowa lub osobiście w siedzibie firmy. W złożonych ofertach nie wykazano żadnych błędów formalnych, w związku z...

Wyniki przetargu: materiały drukowane

WYNIKI PRZETARGU PT. „Usługa w zakresie projektowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych, na potrzeby udziału w targach międzynarodowych”, Z DNIA 23.02.2017.

Wyniki przetargu: usługa doradcza

WYNIKI PRZETARGU PT. „Usługa doradztwa dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy”, Z DNIA 20.02.2017.

Wyniki przetargu: usługa tłumaczenia

WYNIKI PRZETARGU PT. „USŁUGA TŁUMACZENIA STRON WWW ZAMAWIAJACEGO”, Z DNIA 18.02.2017.