PL EN AR RU

Slimgroup

Zadbamy o Twój wygląd

PROJEKT p.t.: "Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa Slim Group Sp. z o. o"

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktywnych - Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest promowanie marki produktowej, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynku zagranicznym, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Projekt dotyczy uczestniczenia firmy Slim Group w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji branży usług prozdrowotnych. Przedmiotem projektu jest ekspansja oferty produktowej na rynki zagraniczne, w szczególności na rynek rosyjski i ZEA. Realizacja tego celu odbywać się będzie dzięki wdrożeniu kompleksu działań przewidzianych w projekcie.

 

PLANOWANE EFEKTY

 

Wprowadzeniem usług Slim Group na nowe rynki zbytu, w szczególności na rynek rosyjski i ZEA:

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 970 840,00 ZŁ

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 825 214,00 ZŁ